Client

EVB TEAM

Category

Sport and Fitness, B2B

Link web

Description

אימונים.

פעילות גופנית היא כלי חשוב לכל אדם בכל קבוצת גיל.

היא יכולה להוביל לשיפור משמעותי במצבים בריאותיים רבים בכל קבוצת גיל ,מובילה לשיפור בתפקוד יומיומי, שיפור ביצועים אתלטיים, שיפור במראה הגוף ויתרונות רבים נוספים.

מדריכים.

ביצוע יעיל של תרגילים וטכניקות שונות הכרחי להתקדמות בביצועים והשגת מטרות הכושר.

בניגוד למה שנהוג לחשוב קיים טווח רחב למה שנחשב “ביצוע נכון”. הטכניקה משתנה מאדם לאדם בהתאם למבנה גופו והעדפות האישיות שלו.

תזונה.

תזונה מותאמת מטרה, הינה חלק בלתי נפרד מאורח חיים בריא, במטרה להגיע להישגים משמעותיים שהצבנו לעצמנו. זהו נושא מבלבל עם כמות בלתי מוגבלת של מיתוסים ומידע לא מבוסס.

תוכניות אימונים.

רשימה מכולת של תרגילים היא לא תוכנית אימונים. על מנת לעבוד בצורה יעילה צריך להכיר ולהבין עקרונות בסיס חשובים כמו סרגל מאמצים, העמסה פרוגרסיבית וניהול עומסים.

ללא תכנית עבודה מסודרת מאוד קשה להשיג התקדמות ולראות תוצאות בשטח.

אימונים.

פעילות גופנית היא כלי חשוב לכל אדם בכל קבוצת גיל.

היא יכולה להוביל לשיפור משמעותי במצבים בריאותיים רבים בכל קבוצת גיל ,מובילה לשיפור בתפקוד יומיומי, שיפור ביצועים אתלטיים, שיפור במראה הגוף ויתרונות רבים נוספים.

מדריכים.

ביצוע יעיל של תרגילים וטכניקות שונות הכרחי להתקדמות בביצועים והשגת מטרות הכושר.

בניגוד למה שנהוג לחשוב קיים טווח רחב למה שנחשב “ביצוע נכון”. הטכניקה משתנה מאדם לאדם בהתאם למבנה גופו והעדפות האישיות שלו.

תזונה.

תזונה מותאמת מטרה, הינה חלק בלתי נפרד מאורח חיים בריא, במטרה להגיע להישגים משמעותיים שהצבנו לעצמנו. זהו נושא מבלבל עם כמות בלתי מוגבלת של מיתוסים ומידע לא מבוסס.

תוכניות אימונים.

רשימה מכולת של תרגילים היא לא תוכנית אימונים. על מנת לעבוד בצורה יעילה צריךלהכיר ולהבין עקרונות בסיס חשובים כמו סרגל מאמצים, פרוגרסיב אוברלואד וניהול עומסים.

ללא תכנית עבודה מסודרת מאוד קשה להשיג התקדמות ולראות תוצאות בשטח.

evb Podcast

Close Menu
Skip to content